HelüaitRichard Roht 130 – näüdüssit timä loomingust

Richard Roht (1891-1950) om Ihamarust peri proosa- ja latsikiränik, kiä om mitmõ põlvkunna lugõjilõ tunnõt ku luuduskirändüse klassik. Timä 130. sünnüaastapäävä puhul 12. aprillil 2021 avaldas Helüait mõnõ jupi timä võro kiilde ümbre pant loomingust: Edimäne puul 1949. a ilmunu raamatu „Laaned ja veed“ (Eesti Riiklik kirjastus 1959) jutust „Koton ja mõtsan“. Ümbrepandja Saarõ Evar. […]