Helüait

Elo ja tegemise. Võrokeelist kullõmist Eesti Kirändüsmuuseumi Rahvaluulõ Arhiivist

Teksti saiva vällä valitus võro keele häädüse perrä. Ka segäkiilsen jutun pidi tunda olõma võro keele helü ja huug ja sääntse umakiilse sõna, mink tarvitust olõsi kullõjil hää teedä. Vällävalidu pala saiva sisu perrä är sorditus. Valijas ja sortjas oll Urmas Kalla, lingi sääd Helüaida jaos valmis Olga Ivaškevitš (Eesti Rahvaluulõarhiivi digiarhivaar). Linke om plaanin edespite mano panda.

1. Kokkokäümise ja pido

Helju Leosk, 52 a. < Valga raj, Taheva k/n, Laanemetsa k., Putka t. [Hargla]

RKM, Mgn. II 2364 a Ühel ilusal suveõhul… + seletus laulmisest poiste kampas, kiigest, simmanist. [02:56 pääle nakas jutt (inne om laul); kõnõlõs suurõ huuga ja rikkan keelen; talina sõnno sisen, a inämbüisi illos uma kiil; 09:36]

RKM, Mgn. II 2364 b Kandlemängija, näitering. [kõnõlõs ka sandipito ja vigurit, midä tetti, ku sisse es lasta; kah talina sõnnoga, a inämbüisi uman keelen; 5:10]

RKM, Mgn. II 2364 c Karjas, huikamine, metsaistutamine, jutuajamine. [kah segäkiilt hulgan, aga ka umakiilsit ütlemiisi; 4:32]

Aliide Jürisaar, 79 a. < Võru raj., Rõuge k/n., Koke-Jüri k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2940 (14) Vestlus tantsudest. [umakiilne; 0:56]

Vilhelmine Kroon, 84 a. < Võru raj., Rõuge al. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2959 (28) Tantsulaulude laulmisest. [pia umakiilne; 0:50]

Bruno Kuus, 79 a. < Võru raj., Kuklase k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2962 (2) Simmanist. [pia umakiilne; 0:37]

 

2. Söögitegemine

Sinaida Pettai, 94 a. < Valga raj., Kaagjärve k/n., Lepa k., Niidusaare t. [Hargla]

RKM, Mgn. II 2366 c Suhteräsupp. [jutt söögitegemisest; puhtani vannamuudu keelen, veitse segäne sõski; 1:01]

 

3. Pillimiihi jutu

Paul Mandel, 65 a., Wenda Mandel, 55 a. < Põlva raj., Ihamaru k/n., Ihamaru k. [Kanepi]

RKM, Mgn. II 1079 a Vestlus karuselli juures mängimisest, Tepost, pillitegemisest ja õpilastest. [kooni 10. minotini pallo võrokiilset juttu, a Wenda tüküs iks Pauli asõmõl kõnõlõma (talina keeli); 15. minotist pääle jäl inämb Pauli juttu; kuulõt häid võrokiilsit sõnno lõõtspilli kottalõ; 18:16]

Wenda Mandel, 55 a. < Põlva raj., Ihamaru k/n., Ihamaru k. [Kanepi]

RKM, Mgn. II 1085 d Loobeni surmalugu (pajatus). [pillimiis Loobenist; väega puhtalt kõnõld, mõni ütsik talina sõna õnnõ; 4:21]

Artur Liba, 70 a. < Võru raj., Haabsaare [Karula]

RKM, Mgn. II 2386 c Vestlus pillidest, pillimeistritest, pillimängu õppimisest, mängust tantsuks, kaasalaulmisest, koosmängust. [kõnõlõs ilosat pia puhast Karula kiilt (ütles kogoni „siil”), selge jutt ja hääldüs; 6:37]

Artur Liba, snd. 1904 < Võru raj., Haabsaare k. [Karula]; Juhan Viiberg, s. 1902. a. < Võru raj., Antsla sovh., Rimmi osak.

RKM, Mgn. II 2628 h Tantsu võistlusest. [talina keele sõnno sisen, a hää jutt; 3:44]

Vilhelmine Kroon, 84 a. < Võru raj., Rõuge al. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2960 (9) Pillimeestest, mänguõppimisest. [pia umakiilne jutt; 1:05]

 

4. Mälehtüse umast eloaost

Henrik Laur, 100 a. < Võru raj., Hurda k. < Tsooru k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2953 (7) Vestlus eluloost, talude ostmisest. [pia umakiilne, kotussõnimmiga; 0:44]

Oskar Visnapuu, 58 a. < Põlva raj., Ihamaru k/n., Krootuse k. [Kanepi]

RKM, Mgn. II 1083 a Puust jalgratas. [pia puhtan uman keelen, lustiga kõnõld, vaihtõpääl Tampere Herbert (kogoja) kõnõlõs vaihõlõ; 1:31]

 

5. Nalaluu hindä elost

Wenda Mandel, 55 a. < Põlva raj., Ihamaru k/n., Ihamaru k. [Kanepi]

RKM, Mgn. II 1085 e Vasikaga sõitmas. [hindäga johtunu nali, küländ puhtan uman keelen; 0:48]

RKM, Mgn. II 1086 a Matuseaias käimisest. [vaihtõpääl lätt talina keele pääle üle, a sõs tulõ jäl võro kiil tagasi; hää lugu vaimujuttõ kõnõlõmisõst ja mõost; 4:37]