Helüait

Enn Kasaku jutu

Navilt peri tiidüsfilosoof ja astrofüüsik Kasagu Enn om kirotanu mitmit võrokiilsit juttõ, üles astnu Kaika suvõülikoolõn ja vällä märknü pallo vahtsit sõnno võro kiilde. Osa noist sõnnost ilmuva „Lühkesen võro-eesti loodusõtsäpendämise sõnastigun“, miä om tunnõt ku edimäne võrokiilne eräalasõnastu. Aastil 1995–1997 oll Kasagu Enn Võro Instituudi direktri ja 2018. aastagast om tä Tarto Ülikooli usotiidüskunna külälisdotsent.

Helüaidan om kullõmisõs timä säidse võrokiilset juttu: „Kadonuq lohe“, „Kadonuq kunnaq“, „Mu kadonuq elo“, „Mu kadonuq tii“, „Minek´“, „Trooja hopõn´“, „Partii“. Jutu omma vällä antu „Võro-Seto tähtraamatun“ aastil 2001-2009.

Lugõ Enn Kasak (2021). Foto: eräkogo.

Laadi alla