Helüait

Helüaidast

Helüait om kotus, kon hoitas ja kohe pantas mano võrokeelist kirändüst ja perimüst kullõmisõs.

Helüaida sisu om vabas ja massulda pruukmisõs. Tuuga ei või üten kävvü rahaküsümist. Kiä taht Helüaida sissu kuigi tõistõ pruuki, piät tuust kõnõlõma Helüaida tegejidega.

Kõik autori ja sisselugõja (vai näide perijä ja iistkõnõlõja) omma andnu lua uma loomingu pruukmisõs Helüaidan. Aituma! Ku kinkalgi om taan asjan sõski küsümüisi, andku märko Helüaidale.

Helüaidaga võiva kontakti võtta kõik võro keele hää kõnõlõja egän vannusõn, kiä tahassi avita võrokeelitsid tekste sisse lukõ. Niisamatõ oodõtas soovituisi Helüaida sisu, tüü ja pruukjasõbralikkusõ kottalõ.

Kontakt

Helüaida tegemist kõrraldas Võro Instituut.

e-post: kadri.ugur@wi.ee

Tugõja

Helüait tugõ võro keele sõpru ja võrokeelist kirändüst.

Helüaita tugõva:

  • Kõik autori, kiä lupassõ umma loomingut Helüaidan hoita.
  • Kõik esitäjä, kiä omma võtnu aigu mõni võrokeeline tekst sisse lukõ.
Eesti Rahvakultuuri KeskusEesti Kultuurkapital logoVõro Instituut logo

Võro keelest

Võro keele kottalõ saa võro keelen teedüst Wikipediast ja Võro Instituudi kodolehe päält. Viil saa kaia lingikoko võrokeelitside asjuga ja lugõmissoovituisi siist. Helüaida lehe eesti ja inglüse keele lipukõisi alt löüd huvilinõ juhatust eesti- ja inglüsekeelitside veebikotussidõ mano.