Helüait

Jana Orion: Tark rändäjä jätt süäme kodo

Helüaida 33. märgotus (05.05.2022). Võrost peri Orioni Jana, kiä vidä Tal’na Kadrioro raamadukogon võro keele kohvitarrõ ja sai seo aastaka Hindätiidmise avvuhinnä, märgotas tuu üle, kuis jäiä võrokõsõs ka sõs, ku Võromaal ei elä. Teküs Tal’na võrokõnõ jaga mõtõt, et inemisega jääs sünnüst surmani üten kotus, kost tä peri om. „Tuust algusõpunktist, kost inemine peri om, või timä minnä ütskõik määndsen suunan, algusõpunkt esi jääs õks muutmalda ütes ja samas.“ Nõvvõ ja mõttit, kuis iks võro kiilt ja miilt alalõ hoita ka süämekodost kavvõndal, saagi märgotusõst teedä.

Uman Lehen 05.05.2022 ilmunu artikli „Tark rändäjä jätt süäme kodo“.

Foto: Jan Rahman.

Laadi alla