Helüait

Joel Pulk: Kuis jutukõsõst legend saa

Helüaida 22. märgotus (07.10.2021). Antslast peri märgotaja Pulga Joel arotas, kuis legendi tegünese, mändse inemise legende tegeläisis passisõ ja kuis legend aoproovilõ vasta pidä. Legendi kestmise iist hoolitsõs rahvas, ku jutu seen tuu õigõ terä olõman om. Uman Lehen ilmunu artikli “Kuis jutukõsõst legend saa.” Foto: eräkogo.

Laadi alla