Helüait

Jüvä Sullõv: Lõunõeesti keele’ ja rahva’

Seokõrdnõ lõunõeestikeeline tiidüsjutt om võro keelen ja tuud kõnõlõs Tarto Ülikooli lõunõeesti keele ja kultuuri lektri Jüvä Sullõv (Sulev Iva). Tä kõnõlõs, kuis lõunõeesti rahvit kutsut om, kost näide keele peri omma, kuis keele aoluun arõnu omma ja määne om naidõ kiili kõnõlõjidõ hindätiidmine. Jüvä Sullõv kirjeldäs tiidüsliidsi uurmiisi ja rahvalugõmisõ tulõmuisi lõunõeesti kiili kottalõ ja tege ülekaehuse tuust, kuis naid kiili keeletiidüslidselt liigitet om ja ku erinevä naa parlatsõst eesti keelest omma. Loengu lõpus jõud tä vällä lõunõeesti kiili täämbädse olokõrra mano ja märgotas, kuis taad paranda. Jüvä Sulõvi tiidüsjuttu saa juppõ kaupa lukõ blogist „Võro keelen võro keelest“. Foto: Lauri Kulpsoo.

Laadi alla