Helüait

Kaido Kama: Esihindäst mõista asi

Helüaida 24. märgotus (04.11.2021) om pühendedü võrokeelidse aolehe Uma Leht 500. numbrõlõ. Võrokõnõ Kama Kaido löüd, et võro kiil om ütest külest populaarnõ, a tõsõlt puult pruugitas taad egäpääväelo kõnõluisin, kõgõ selgembähe nuuri siän, veidemb ku 21 aastakka tagasi. Kama arotas, miä võro keele sugutsiid väikuid kiili pästä või ja ots näütit muialt ilmast. Tä löüd ka, et asi om mõntpite kinni inemiisi suhtumisõn. Võrokõsõ võissi näütüses inämb küssü, kas mi kandist Riigikokko valit inemine õks mi kiilt ka mõist. Uman Lehen ilmunu artikli “Esihindäst mõista asi“. Foto om peri eräkogost.

Laadi alla