Helüait

Karl Pajusalu: Akadeemiline tartu kiil

Edimäne lõunõeestikeeline tiidüsjutt om tartu keelen ja tuud kõnõlõs Tartu Ülikooli eesti keele aoluu ja murdidõ profesri akadeemik Karl Pajusalu.

Tartu kiil om edimäne eesti kiil, midä om Tartu ülikoolin opatu. Taad või pitä kõgõ vanõmbas akadeemilidses õdagumeresoomõ keeles. Pajusalu kõnõlõs tartu keele pikäst ja kimmäst aoluust ni parlatsõst saisust üten kõigi timä perrätulõjidõga. Tä kinnütäs, et tartu kiilt, nigu ka tõisi lõunõeesti kiili, või oppi, uuri ja pruuki ka täämbädsen Tartu Ülikoolin.

Tiidüsjutu lõpõtusõs lugõ Mats Traat ummi tartukeelitsit luulõtuisi, miä omma peri ERRi raadio-saatõsarja „Ütsik täht“ (2004) saatõst, mink küläline Traat oll.

Foto: Andres Tennus, Tartu Ülikuul.

Laadi alla