Helüait

Karmen Maat: Vahtsõnõ kaeminõ ummi juuri pääle

Helüaida 35. märgotus (30.06.2022). Võrost peri Maadi Karmen om neli aastat opnu Tarto ülikoolin eesti kirändüst. Praktika Võro instituudin ja kodokandist kavvõmbal elämine omma pandnu noorõ inemise mõtlõma tuu pääle, kost tä peri om ja ku pallo kodopaik timä ello mõotas. Kah´os om tulnu ka vallus arvosaaminõ, et võro kiilt kõnõlda tä ei mõista, kuiki väega tahtnu. Põhi- ja keskkooli aigu timä esi ja ka klassisõsara ja -vele es mõtlõ umakandi kultuuri opmisõ pääle, es mõista tuud küssügi, a vastamiilt timä arvatõn vaivalt olõs olnu. „Ma usu, et kasvai kõrd nädälin tettäv võro keele tunn olnu suur muutus, minkast olnu kassu, et Võromaalt peri noorõ mõistnu suurõst pääst ummi juuri hinnada,“ arvas Karmen.

Uman Lehen 30.06.2022 ilmunu artikli „Vahtsõnõ kaeminõ ummi juuri pääle”.

Foto: eräkogo.

Laadi alla