Helüait

Kodoväreti’

“Kodoväreti'” om Johannes Siska luulõkogo (Võro Instituut 2008), mink 19 luulõtusõst 17 omma võro keelen. Johannes Siska (1913-1973) oll luulõtaja ja meremiis, kiä oll peri Rõugõ valla Hinu küläst. Lugõ Agur Seim (2021). Kaas: Diana Allas.

Siska pidi esä ja vanaesä peräst nika ku 8. eloaastani elämä Siberin, edesi tulti Võromaalõ tagasi. Eesti vabariigi aigu vei elo tä Talnahe, kon opsõ ja tüüt samal aol. Tä opsõ laivamehaanikus ja viil ka massinaehitäjäs ja oll tüül eri laivu pääl vanõmbmehaanikun, võtt ossa eri ekspeditsioonõst.

Hella Keema suuv oll, et Siskast saanu korrespondent, kiä korjanu ja saatnu häid kodokeelen juttõ arhiivilõ, a Siskal olõ es tuusjaos aigu. Luulõpisiläse sai ta Artur Adsonilt, kiä oll näide perre tutva. Siska luulõtas kodost ja talotöiest, miä olli tälle häste selge. Uma mälehtüse pand tä luulõtuisi sisse. Siska avvust väega Võromaad ja võro kiilt. „Siinpuul Tartot mitte üts sõna kiräkiilt!“ oll tä iks ütelnü.

Johannes Siska soovis ja unistusõs oll, et kunagi ilmunu timä võrokiilside luulõtuisi kogo. Tä esi oll märknü, et tuu päälkiräs võinu olla „Kodoväreti’“. Meremehest luulõtaja luulõkogo ilmugi timä 95. sünnüaastapääväs (2008).

Laadi alla