Helüait

Ene Säinast: Kost mi tulõmi ja kohe mi läämi

Helüaida 38. märgotus (22.09.2022). „Olõ iks latsilõ egä aasta võro keele nädälil seletänü, et meile om uma keelega antu sääne varandus, midä olõ-õi ilmah kinkalgi tõsõl.“ Nii kõnõlõs Vahtsõliina kihlkunna Orava kandi oppaja ja süküskuu võro keele iistkõnõlõja Säinasti Ene, kiä märgotas tuu üle, kost mi, võrokõsõ, tulõmi ja kohe mi läämi vai võinu minnä.

Ku om olnu aigu, ku uma kiilt om tulnu salada, sõs põra joht nii inämb ei olõ. „Abis olõs, ku kõik nuu inemise, kiä viil mõistva võro kiilt, võtasi hindäle tsihi, et tiidlikult kõnõlõsõ õnnõ uma keeleh. Kõgõ rassõmb omgi tuu edimäne samm, mis tulõ hindä siih är tetä,“ ütles Säinasti Ene.

Uman Lehen 22.09.2022 ilmunu artikli „Kost kohe mi läämi”. Foto: eräkogo

Laadi alla