Helüait

Kotussit Madis Kõivu loomingust

Võrokõnõ Kõivu Madis oll füüsik, filosoof ja kiränik. Timä 90. sündümise päävä meelenpidämises 2019. aastaga 5. detsembril lugõsiva kats võrokõist, Saarõ Evar ja Kalla Urmas, aparaadile ette mõnõ hindävalit võrokeelitse jupikõsõ Madise loomingust. Täämbädse päävä vahendiidega kullõldavas sai ka üts 1996. aastagal helükasseti jaos sisseloet jutt. Pilt Madis Kõivust om peri Võro Instituudi arhiivist.

Juttõ järjekõrd:
1. Peetso Saamo monoloog. Kakõ näütemängust „Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aastaga suvõl“ „Näidendid II“ Akkon OÜ 2007, lk 378-380. Lugõ Tarmo Männard (1996, Võro Instituudi helükassett „Rohiline ruunakõnõ“).
2. Vanaesä ratta saladus. Kakõ raamatust „Rännuaastad. Studia memoriae I“ Õllu 1994, lk 50-51. Lugõ Urmas Kalla (2019).
3. Pekri poiskõnõ märk uma tädipoja olõmalda esäst ja olõmalda järvest. Kakõ raamatust „Kähri kerko man Pekril. Studia memoriae II“ Võro Instituut 1999, lk 173-174. Lugõ Evar Saar (2019).
4. Pini Kaaro viimäne juuskminõ. Kakõ raamatust „Kähri kerko man Pekril. Studia memoriae II“ Võro Instituut 1999, lk 190-191. Lugõ Urmas Kalla (2019).
5. Viläait om hää. Kakõ raamatust „Kähri kerko man Pekril. Studia memoriae II“ Võro Instituut 1999, lk 164. Lugõ Urmas Kalla (2019).

Laadi alla
Madis Kõiv