Helüait

Külvi Marit: Sünnikombe vanemban perimüsen

Lõunõeestikeelitside tiidüsjutte sari jakkus tartokeelitse loenguga Lõunõ-Eesti sünnükombist vanõmban perimüsen. Kõnõlõs Tarto Ülikooli Villändi Kultuuriakadeemiä projektikõrraldaja Marit Külv. Aastil 2017-2021 uursõ Külvi Marit kuun Rebase Marjuga Harglõ kihlkunna saajakombit ja Lõunõ-Eesti sünnüperimüst 19. aastagasaa lõpust kooni täämbädse pääväni. Vanõmbas perimüses loetas taan loengun materjali, miä om peri 1880ndist aastist kooni 1930ndini, kukki kimmähe näütäs tuul aol kirja pant perimüs viilgi varatsõmba ao uskmiisi.

Seo loengu materjali omma põhjalikumbalt kirja pantu Valga Muuseumi aastaraamatuhe “Lõuna-Eesti pulma- ja sünnipärimus 20. sajandi algusest tänapäevani”. Valga Muuseum korjas õks edesi sünnü ja sünnütüsega köüdetüid mälestüisi Lõunõ-Eestist. Viide küsütlüsele om muuseumi päälehel.

Loengut pidäden laul Külvi Marit teemaga köüdetüid rahvalaulõ. Perrä laulva Kati Taal ja Tea Hook Vahtsõliina laulutsõõrist.

Sandra Urvaku foto pääl om Külvi Marit Rõngu rahvarõivin Ramsi Siniallikul sõlest hõpõt kaapman.
Laadi alla