Helüait

Kürsa Ere luulõt

Varstust peri, a joba pallo aastit Põlvan elläv Kürsa Ere oll seo aasta lehe- ja piimäkuul võro keele iistkõnõlõja. Värsse laiõmbalt rahvalõ näütämä nakas tä umbõs kolm aastat tagasi. Timä luulõtuisi saa lukõ blogist https://luulelennud.blogspot.com/ ja seol aastal ilmu ka edimäne luulõkogo „Taivast ja tuulõst“ (2023). Luulõkogo tagakülel om kirän nõnda: „Kõik värsi siin kaasi vahjõl omma tullu taivast ja tuulõst, elost hindäst, sõs ku istsõ aida iin, hulksõ õdagu-üüse külä pääl, kai hindä loksipinnärd vai patsiirse mere veeren. Riimi nakassi pään helisemä, hümisemä ja mul om ollu puhas rõõm nä lihtsäle kirjä panda. Keelen, midä mu meelenpidämise perrä om kotun kõnõldu mu sündümisest kooni täämbädse pääväni.“

Helüaida varasalvõ lugi autor esi 20 luulõtust luulõkogost ja katõsa blogist.

Foto autor: Kauri Kürsa.

Laadi alla