Helüait

Mati Kalkuni jutussit

Mati Kalkuni (1941-2014) 80. sünnüaastapääväs pand Helüait vällä kolm juttu timä Umalõ Lehele saadõtust võrokeelitsest jutuvarast. Kalkuna Mati oll ütekõrraga opnu (ao)kiränik ku lihtsä külämiis, ni ka kõrraldaja ja filosoof, kink jutõst tull vällä hariligu inemise sükäv siseilm. Hää nali käve õks kõgõ asja mano. Tuu man jäi miis esi aga tõsitsõs ja välläpeetüs. Lugõ timä tütär Mari Kalkun (2021).

Perrearhiivist peri 1998. aastaga foto pääl hoit Viitina kuuridsa võistlusõ alostaja ja kavvaaignõ vidäjä Kalkuna Mati käen võistlusõ kaarikat.

Laadi alla