Helüait

Rahvaluulõ. Võrokeelist kullõmist Eesti Kirändüsmuuseumi Rahvaluulõ Arhiivist

Teksti saiva vällä valitus võro keele häädüse perrä. Ka segäkiilsen jutun pidi tunda olõma võro keele helü ja huug ja sääntse umakiilse sõna, mink tarvitust olõsi kullõjil hää teedä. Vällävalidu pala saiva sisu perrä är sorditus. Valijas ja sortjas oll Urmas Kalla, lingi sääd Helüaida jaos valmis Olga Ivaškevitš (Eesti Rahvaluulõarhiivi digiarhivaar). Linke om plaanin edespite mano panda.

 

1. Rahvalaulu ja teedüs näide kottalõ

Olga Koemets, snd. 1894. a. < Väheru k. [Karula]

RKM, Mgn. II 2391 h Kaasituse sõnu. [mõni rida ette loet („tulli orik orust” jne.); nimetäs ka hindä pulman kaasitamist; kõnõlõs pia puhast umma kiilt; 1:16]

Minna Kokk, 64 a. < Antsla raj., Mõniste k/n, Mõniste rdtj. [Hargla]

RKM, Mgn. II 64 a Ütskõrd olli noorimeesi… (+ laulmisest) [seletäs, kuis seod laulu pikembält laulda, ja kõnõlõs muud umast laulmisõst, peris puhtan uman keelen; 4:56]

RKM, Mgn. II 63 a Vestlus laulmisest pulmades. [umakiilne jutt, sõski talina keele sõnno hulgan; seletäs Harglõ ummamuudu „kaasitamist” (ilma kaske-refräänildä); 2:28]

RKM, Mgn. II 63 e Peiupoissi pehmekene… (pulmalaul), enne ja pärast vestlus kaasitamisest [küländ puhas umakiilne jutt, ku vastas küsümiisi pääle; 2:17]

Vilhelmine Kroon, 84 a. < Võru raj., Rõuge al. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2960 (12) Haanja mehe laulust. [kõnõlõs laulu sisust ja lubjakivve tarvitamisõst; ütsikit talina sõnno hulgan; 1:32]

Jaan Kriisa, 1891-18.01.1975 < Rõuge khk., Tautsa k.

RKM, Mgn. II 3007 (6) Holalauludest. [umakiilne jutt, vaeldumiisi küsüjäga; 1:51]

 

2. Lugõmisõ latsilõ

 Bertha Ilver, 66 a. < Põlva raj., Ihamaru k/n., Piigaste k. [Kanepi]

RKM, Mgn. II 3487 (22) Kell üks, öömüts… (lastelaul). [periselt iks umakiilne, loet 10ni]

 

3. Mõistusõ

Anna Oras, 88 a. < Valga raj., Valga sovhoos [Sangaste < Karulast]

RKM, Mgn. II 2369 h Mõistatused. [õnnõ mõni talinakiilne sõna hulgan; 1:22]

 

4. Nalalidsõ üleslugõmisõ

Bertha Ilver, 66 a. < Põlva raj., Ihamaru k/n., Piigaste k. [Kanepi]

RKM, Mgn. II 3490 (2) Põlva rajooni veskid. [üleslugõminõ, inämb-vähämb võro keeli; 0:57]

 

5. Luudusõ- ja muidõ helle perrätegemine

Bertha Ilver, 66 a. < Põlva raj., Ihamaru k/n., Piigaste k. [Kanepi]

RKM, Mgn. II 3489 (31) Peremees läks linna (loodushäälend). [kikka laulva uman keelen; 0:37]

 

6. Nõidussõna

Linda Kasak < Võru raj., Mõniste k/n. [Hargla]

RKM, Mgn. II 4099 (16) Alfred Lepa kogutud nõidussõnad. [sõna (inämbüisi sannasõna) ütles uman keelen, muu jutt pia kõik talinakiilne; 1:56]

 

7. Kotusõjutu

Anna Oras, 88 a. < Valga raj., Valga sovhoos [Sangaste < Karulast]

RKM, Mgn. II 2369 d Kella löömine allikas (muistend). [puhtan uman keelen, õnnõ mõni sõna segätsehe vällä üteld; 1:29]

Jaan Elisto,  85 a. < Võru raj., Rõuge al. < Haanja < Korneti [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2956 (11) Jäljega kivi Lätimaal (muistend). [küländ umakiilne; Jumalamägi, jumala jalajälega kivi; 0:22]

 

8. Jutusõ (muinasjutu)

Natalia Kivi, 75 a. < Tallinn < Erastvere v. [Kanepi]

RKM, Mgn. II 2182 b Sulane kuulab hobuste kõnet (muinasjutt). [küländ võrokiilne, vaihtõpääl kõnõlõja ütles esi kah, et nüüd tä kõnõlõs võro kiilt; 1:02]

Rosalie Hankov, 74 a. < Antsla raj., Tsooru k/n. [Rõuge] < Urvaste

RKM, Mgn. II 99 l Ants valab Vanapaganale tina silma (muinasjutt). [üteliisi seletäs Juudajärve nime saamist; kiil Õdagu-Võromaa uma, rassõ täpsembähe paika panda (näütüses ütles „pingige”); 0:37]

 

9. Nalajutu

Bertha Ilver, 66 a. < Põlva raj., Ihamaru k/n., Piigaste k. [Kanepi]

RKM, Mgn. II 3488 (7) Mulle tulliva seitse rätsepa (naljand). [tapõdu kana jagaminõ; pia umakiilne; 0:26]

Wenda Mandel, 55 a. < Põlva raj., Ihamaru k/n., Ihamaru k. [Kanepi]

RKM, Mgn. II 1086 b Laulatussõrmus aluspükste taskus (naljand). [väega hään keelen kõnõld, õnnõ inne lõppu veitse talina kiilt; 4:01]

Oskar Visnapuu, 58 a. < Põlva raj., Ihamaru k/n., Krootuse k. [Kanepi]

RKM, Mgn. II 1080 c Vestlus O. Visnapuuga. [Tampere Herbert (küsüjä) pruum kah võro kiilt kõnõlda, et Visnapuud joonõ pääl hoita; tuu kõnõlõs segäkiilt vasta: seletäs, kost tä uma jutu om opnu; 3:25]

RKM, Mgn. II 1080 d Ma olli tookõrd Tuhkhavan teenman… (jutt). [pruum naistõrahva helüga kõnõlda, nigu ka kõigin järgmäidsin jutõn; inämbüisi püsüs võro keele pääl, jutt om tütrikkõ uavargusõst; 1:56]

RKM, Mgn. II 1083 b Kirikus käimisest (pajatus) [kunn rattarummu sisse; puhtan keelen; 4:21]

RKM, Mgn. II 1084 b Koolja man (pajatus) [kuulja man võetas üles võlss laul; edimält ei tulõ kiil puhtalt vällä, a perän om kül väega kõrran; 2:31]

RKM, Mgn. II 1084 c Mari tsiavargus (pajatus) [tsiga poolõs saet; väega hään keelen; 4:03]

Valter Võsu, 70 a. < Kõlleste v., Karaski k. [Kanepi]

RKM, Mgn. II 3745 (1) Laisad karjased (naljand). [pia puhtan uman keelen; perremiis mõist kohut tõõsõn talon, kon timä laisa latsõ tiinvä; 2:28]

Rosalie Hankov, 74 a. < Antsla raj., Tsooru k/n. [Rõuge] < Urvaste

RKM, Mgn. II 100 j Taar (naljand). [umakiilne; andas juvva tõrdost, kohe kass om är uppunu; 0:28]

Marie Harju, snd. 1892.a. < Võru raj., Luutsniku k. < Hurda k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2962 (16) Prussakatega supp (naljand). [umakiilne; 1:06]

 

10. Nala mõnõ kandi keelepruugi kottalõ

Rosalie Hankov, 74 a. < Antsla raj., Tsooru k/n. [Rõuge] < Urvaste

RKM, Mgn. II 100 b Mõniste mehe teejuhatamine (naljand). [jutun omma sõna „ussõ” ja „(h)üppä”; viimätsega saa nalja; 0:23]

RKM, Mgn. II 100 c Mõniste mehe parmud (naljand). [saa nalja sõnnoga „is”, „mihidse”, „kuu”; miis pidä mehitsit parmõs; 0:23]

RKM, Mgn. II 100 h Setu läheb läbi mõisa (naljand). [segäkiilne (herrä kõnõlõsõ talina kiilt); mitu nalja ütenkuun, selle ka jutt kargas siiä-sinnä, a om arvo saia kül; seto kiilt tetäs perrä tagaeitüsega, vast ka „kõõ”-sõnaga; 0:35]

Leeni Ploom, 73 a. < Võru raj., Varstu k/n., Kõrgepalu k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 4098 (20) Andres on kaaraull´ (naljand). [naanõ kitt, ku korgõ ülemb tä poig sõan om; tetäs perrä Mõnistõ keelepruuki; 1:03]

 

11. Eläjist kõnõldu luu, jahimehejutu

Leena Koemets, snd. 1908. a. < Valga raj. Jiipera k. [Karula]

RKM, Mgn. II 2401 a Mees ajab hundi kõrtsi sabapidi (pajatus). [väega elävä keele ja peris selge jutuga kõnõlõja; mõnõ kimmä sõna („unt”, „saba”, „akkama”) talina keeli, muido puhas Karula kiil; 1:28]

RKM, Mgn. II 2401 b Hunt hirmutab sabaga lambaid (pajatus). [0:44]

RKM, Mgn. II 2401 c Hunt viib lammast (pajatus). [0:42]

 

12. Vana ao mälehtüse

Leena Koemets, snd. 1908. a. < Valga raj. Jiipera k. [Karula]

RKM, Mgn. II 2401 d Maruhundi tapmine + Puretud Karula mõisa rehes + Viruküla Kata arstib marutõbe sõnadega. [siin ütles kõrra ka „susi”; 3:13]

Sinaida Pettai, 94 a. < Valga raj., Kaagjärve k/n., Lepa k., Niidusaare t. [Hargla]

RKM, Mgn. II 2366 e Võitegemine. [inämbüisi vannamuudu keelen jutt võiutegemisest aurumassinaga; 1:33]

 

13. Kõva mehe

Leena Koemets, snd. 1908. a. < Valga raj. Jiipera k. [Karula]

RKM, Mgn. II 2401 e Tugev mees Sika Peep – sööb korraga nädala moona + sööb kihlveo pääle oina + kergitab hoone nurga üles (pajatus). [oinasüümise luun om ütsjago ütist Nunn-Jaani luuga, midä tundas Võnnu khk; 3:37]

 

14. Rahvaarsti (Suri jt)

Anna Oras, 88 a. < Valga raj., Valga sovhoos [Sangaste < Karulast]

RKM, Mgn. II 2369 n Suri juures arstimas (pajatus). [talina sõnno hulgan, a kokkovõttõn häste kõnõld; 3:48]

RKM, Mgn. II 2369 o Suri arstib lapsel roosi (pajatus). [mõni sõna segäne, a muido viil parõmb ku iinpuul kõnõld jutt; 2:14]

RKM, Mgn. II 2369 r Ussi paigale panemine. [takast om kuulda kõnõlõmist, a tuu ei sekä; puhtan vannamuudu keelen jutt; 1:12]

Jaan Elisto,  85 a. < Võru raj., Rõuge al. < Haanja < Korneti [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2956 (14) Roosisõna. [küländ umakiilne; kõnõlõs ka muust sõnnoga tohtõrdamisõst; 0:39]

RKM, Mgn. II 2956 (15) Suri rahvaarstist. [kuulsa munalugu kah; nimetäs viil ka tulõsõnno; 1:31]

Bruno Kuus, 79 a. < Võru raj., Kuklase k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2962 (9) RRahvaarsti Suri juures käimisest (pajatus). [jutt umakiilne, katõn jaon; edimält kõnõlõs naanõ vaihõlõ; 2:31]