Helüait

Sadu lask laulu. Milvi Panga luulõtuisi kogo

Luulõtaja Milvi Panga võrokeelitside luulõtuisi kogo “Sadu lask laulu” ilmus Helüaidan 2024. aasta mahlakuun, ku luulõtaja saa 79-aastadsõs. Timä edimäne kogu „Läämi kaemi!“ tull vällä 2005. aastal.

Milvi Panga õdagupoolidsõ võru keelega luulõtuisin kaes elukogõmusõga kiränik latsi asjatamiisi päält ja pruuv näist arru saia, märk uma latsõpõlvõ pääle, viskas nalla kotussõnimmiga, lätt kaema, midä köögin tetäs, pand tähele eri aastaaigõ, esierälidselt talvõ.

Neo luulõtusõ omma kirutõdu kül latsilõ, a kõlbasõ väega häste lugõmisõs ka vanavanõmbilõ. Vanavanõmbidõ abiga saa lats parõmbalõ arru, minkast luulõtusõn kõnõldas.

Lugõ Fastrõ Mariko

Laadi alla
milvi_panga_kaanepilt