Helüait

Uskmisõ ja kombõ. Võrokeelist kullõmist Eesti Kirändüsmuuseumi Rahvaluulõ Arhiivist

Teksti saiva vällä valitus võro keele häädüse perrä. Ka segäkiilsen jutun pidi tunda olõma võro keele helü ja huug ja sääntse umakiilse sõna, mink tarvitust olõsi kullõjil hää teedä. Vällävalidu pala saiva sisu perrä är sorditus. Valijas ja sortjas oll Urmas Kalla, lingi sääd Helüaida jaos valmis Olga Ivaškevitš (Eesti Rahvaluulõarhiivi digiarhivaar). Linke om plaanin edespite mano panda.

 

1. Vanajuudas, kurat

 Vilhelmine Kroon, 84 a. < Võru raj., Rõuge al. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2960 (19) Muistend kuradist. [miis kuts kuradi vällä, perän viskas padjaga; pia puhtani umakiilne; 2:26]

August Langus, 60 a. < Antsla raj., Varstu k/n., Vana-Roosa k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 101 a Juuda-Mai. [talinakiilsit sõnno sisen, a inämbüisi illos uma kiil; tütrigust, kiä elli 7 edimäst eloaastat vanajuudaga; 3:12]

 

2. Puuk

 Aliide Pulst, 82 a. < Valga raj., Kirbu k., Allika t. [Karula]

RKM, Mgn. II 2385 g Puugist (muistend). [kõnõlõs puhast umma kiilt; 0:26]

 Vilhelmine Kroon, 84 a. < Võru raj., Rõuge al. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2959 (24) Puugi nägemisest (muistend). [küländ umakiilne lugu; 1:13]

Henrik Laur, 100 a. < Võru raj., Hurda k. < Tsooru k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2953 (10) Puuk (muistend). [umakiilne; kõnõlõs, midä puugist usuti (esi ei usu); tarvitas „(ette) lahutama” tähendüsen ’jutustama, seletama’; 1:11]

 

3. Koolnu, vaimu, kodokäüjä

Ida Vähi, snd. 1901.a. < Valga linn varem Karula khk. < Põlva

RKM, Mgn. II 2379 h Vaim (muistend). [pia puhtan uman keelen, a Karula, mitte Põlva muudu; 0:45]

Sinaida Pettai, 94 a. < Valga raj., Kaagjärve k/n., Lepa k., Niidusaare t. [Hargla]

RKM, Mgn. II 2365 o Kummitus (muistend). [tuust, kuis surnu om naanu kõnõlõma; 0:36]

Emilie Klais, 73 a. < Võru raj., Utessoo k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2959 (4) Kodukäijast (muistend). [peris umakiilne; ütelüs „sekä lauluraamatut” ’lehitseb lauluraamatut’; 0:32]

Bruno Kuus, 79 a. < Võru raj., Kuklase k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2962 (7) Kodukäijast (muistend). [arvati, et periselt tull kodokäüjä helü hoobis tuulõst; umakiilne; 0:48]

 

4. Unõ

Sinaida Pettai, 94 a. < Valga raj., Kaagjärve k/n., Lepa k., Niidusaare t. [Hargla]

RKM, Mgn. II 2365 n Unenäod. [selge helüga kõnõld jutujupikõnõ; 0:47]

 

5. Nõidus, kundsi

Ida Vähi, snd. 1901.a. < Valga linn varem Karula khk. < Põlva

RKM, Mgn. II 2379 n Nõidus, paha silm (muistend). [talina sõnno veitse hulgan, a häste kõnõld mitmõsugumaidsist nõiduisist; 2:30]

Helju Leosk, 52 a. < Valga raj, Taheva k/n, Laanemetsa k., Putka t. [Hargla]

RKM, Mgn. II 2363 e Kunste peeti enne pidule minekut jm. [tüküs talina kiilt kõnõlõma, a sõs lätt vaihtõpääl jäl ilosa uma keele pääle üle; hää jutuhuuga; seletäs kunstõ, minkaga uuriti mehelesaamist; 5:13]

Sinaida Pettai, 94 a. < Valga raj., Kaagjärve k/n., Lepa k., Niidusaare t. [Hargla]

RKM, Mgn. II 2366 d Seebikeetmine [vanan keelen jutt kuntsipidämisest seebikiitmise man; 1:42]

Vilhelmine Kroon, 84 a. < Võru raj., Rõuge al. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2960 (21) Tulevase ennustamine (muistend). [pia umakiilne; 1:05]

RKM, Mgn. II 2960 (22) Risti tegemisest. [pia umakiilne jutt tuust, kohe kõik ristimärke tetti; 0:51]

 

6. Kombõ kallendri perrä

Helju Leosk, 52 a. < Valga raj, Taheva k/n, Laanemetsa k., Putka t. [Hargla]

RKM, Mgn. II 2364 d Karja väljalaskmine, liha suitsetamine, lapse sündimine. [kõnõlõs vanna ja nuurt kuud, kallendripäivi jm; küsümise pääle vastatõn om talinakiilsemb, muido omma talina keeli õnnõ mõnõ kimmä sõna; 4:00]

 

7. Jaanituli

Marie Harju, snd. 1892.a. < Võru raj., Luutsniku k. < Hurda k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2962 (18) Jaanitulest. [umakiilne, a kõnõlõs küsüjaga vaeldumiisi; seletäs ka lätläisi kombit; 1:40]

 

8. Märdi- ja kadõrnasandi

Hilda Reiles, snd. 1914. a. < Valga raj. Mälgi-Anita t. [Karula] < Rebase mõis [Urvaste]

RKM, Mgn. II 2388 b Kadri omma kavvest tullu… + vestlus sandiskäimisest + sanditantsust. [talina sõnno hulgan, a iks küländ umakiilne; 3:45]

Henrik Laur, 100 a. < Võru raj., Hurda k. < Tsooru k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2953 (8) Mardisantidest (kombestik ja regilaul). [suur jago aigo lätt laulu pääle, a om ka hääd umakiilset juttu; mõistus: „puuemmis, pulknisa” (mehidsepakust); 3:45]

 

9. Saajakombõ

Helju Leosk, 52 a. < Valga raj, Taheva k/n, Laanemetsa k., Putka t. [Hargla]

RKM, Mgn. II 2364 f Pulmad – kaasitamine. [rohkõmb kõnõlõs muid pulmavigurit, küländ puhtan uman keelen; 4:26]

Henrik Laur, 100 a. < Võru raj., Hurda k. < Tsooru k. [Rõuge]

RKM, Mgn. II 2953 (9) Vestlus pulmadest. [pia puhtani umakiilne, nimetäs mitmõsugumaidsi vanno kombit; 4:06]