Helüait

Viiu Korneli luulõtusõ

Põlinõ võrokõnõ Korneli Viiu pand luulõhe kõik, miä ilman sünnüs ja henge pututas. Värses omma saanu nii tõsidsõ teemä, nigu Ukraina sõda, eelekrihind, mõtsaragominõ ja koroona, ku ka elo ja inemise ummi rõõmõ ja hätiga. Ku võimalik, omma luulõtusõ iks viguridõga ja läbi nal´a.

„Nigu hobõsõlõ kaaru, inemisel vaia naaru. Et elovangõrd keremb olõs vitä, tulõ naarust luku pitä.“ – nii nakas pääle provva Viiu luulõtus „Naarami!“, miä om peris loomuperäline nii autori ku ka timä loomingu kotsilõ.

Luulõtuisi om viimädse paari-kolmõ aastaga suhvlihe kogonu päält 200, a Helüaita kullõmisõs loi autor esi sisse 21 luulõtust.

Pildi pääl om Korneli Viiu 2022. aasta 7. mahlakuu pääväl vasta võtman võro keele iistkõnõlõja kaalarahha, kõnnõtorro ja valitsõmissaivast. Pildi autor om Kuuba Rainer.

Laadi alla