Helüait

Voldemar Raidaru võrokeelist loomingut

Voldemar Raidaru (1913-2006) om Võrolt peri kirämiis, kiä om kirotanu proosat nii suurilõ ku latsilõ ja ka luulõt. Timä 15. surma-aastapääväl 10. põimukuul 2021 avaldas Helüait valiku Raidaru võrokeelitsest loomingust. Tävveniste om Helüaita loet kogomik “Mo süämen ja meelen” (1996) kodoliina Võro latsõpõlvõaigside mälestüisiga. Viil saa kullõlda väikut valikut Raidaru võrokeelitse luulõga kogomigõst “Soneti” (2004) ja “Tähevankrin” (2001). Lugõ Silvi Jansons (2021). Fotokollaaž: Helle Laanpere, Võromaa Keskraamatukogo.

Laadi alla